..:Info:. .:Stamtavla:. .:MH:. .:Utställning:. .:Lydnad:. .:Drag:. .:Viltspår:.  .:Rallylydnad:.  .:Bilder:..

Degerfors 2012-06-02
Arbetprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 gick ur
T-vägskorsning 3 8,5 25,5 gick en och en halv längd
Bro 2 0 0 körde av med bägge hjulen
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 gick ej på plankan
Backa 4 0 0 backade ej
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 8 32 segt ner
helhetsintryck 1 7 7 dålig kontakt
Summa     84,5  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

Ängelholm 2011-10-16
Arbetprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 gick ur
T-vägskorsning 3 8 24 stor tvekan
Bro 2 10 20  
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 körde ej på trorroar
Backa 4 0 0 backade ej
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 10 40
helhetsintryck 1 8,5 8,5  
Summa     112,5  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

 

Ängelholm 2011-08-28
Arbetprov klass 3 -KM & 20års jubileum
Domare: Sune Åkesson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 Körde ur
T-vägskorsning 3 7 21 stor tveksamhet, påkörning
Bro 2 8 16 grov påkörning
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 körde ej på plankan
Backa 4 0 0 Backar ej
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 6 24 seg, backande under sväng
helhetsintryck 1 7 7  
Summa     88  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

 

Lindome 2011-07-09
Arbetprov klass 3
Domare: Sune Åkesson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 Körde ur
T-vägskorsning 3 8 24 Gick en hel längd, osäker
Bro 2 0 0 Körde ur
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 körde ur
Backa 4 0 0 Backar ej
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 9 36 seg vändning
helhetsintryck 1 7 7  
Summa     87  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

Karlskoga 2011-06-05
Arbetsprov klass 3
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 Tar i hund och hjälper till
T-vägskorsning 3 5 15 gick halv längd vid stopp, går upp jämte, seg
Bro 2 8 16 grov påkörning
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 gick ej på plankan
Backa 4 0 0 Backar ej
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 7 28 seg ner
helhetsintryck 1 7 7  
Summa     86  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

Göteborg 2011-04-16
Arbetsprov klass 3
Domare: Kaj Kiiskilä

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Dubbel Slalom 4 0 0 Kör fel
T-vägskorsning 3 6 18 Stannar, Tvekar, Vid sidan av vagnen
Bro 2 8 16 grov påkörning
Tunnel 2 10 20  
Trottoarkörning 5 0 0 kör av
Backa 4 0 0  
Platsläggning + ställande +
heltom march
4 7 28 seg ner, vid sväng, tvekar
helhetsintryck 1 8 8  
Summa     90  

För uppflyttning 175-250 poäng

 

Göteborg 2010-10-17
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 4 5 20 körde utanför banan
T-vägskorsning 3 9 27 små stopp
Grindar 3 10 30  
Bro 2 10 20  
Tunnel 2 10 20  
Språngmarch 4 10 40  
Platsläggning 3 10 30  
helhetsintryck 1 8 8  
Summa     195  

För uppflyttning 155-220 poäng

Göteborg 2010-07-04
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 4 0 0 Körde ur
T-vägskorsning 3 9,5 28,5 gick en halvhundlängd vid stop
Grindar 3 8 24 Grov påkörning
Bro 2 0 0 Körde ur
Tunnel 2 10 20  
Språngmarch 4 10 40  
Platsläggning 3 9 27 segt ner
helhetsintryck 1 7 7  
Summa     146,5  

För uppflyttning 155-220 poäng

 

Karlskoga 2010-05-30
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 4 0 0 Kick ur
T-vägskorsning 3 7 21 Många tvekan
Grindar 3 0 0 Kick ur
Bro 2 0 0 Gick ej på bron
Tunnel 2 10 20  
Språngmarch 4 10 40  
Platsläggning 3 8 24  
helhetsintryck 1 6 6  
Summa     111 Henrik var på med tävlinge, så ingen fokus på mig.  Vi tar nya tag!

För uppflyttning 155-220 poäng

 

Lindome 2010-04-18
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 4 0 0 Körde ur
T-vägskorsning 3 9,5 28,5  
Grindar 3 0 0 Körde ur
Bro 2 0 0 Körde ur
Tunnel 2 10 20  
Språngmarch 4 8 32  
Platsläggning 3 9 27  
helhetsintryck 1 8 8  
Summa     135,5*   *summan som står på lappen, men totala blir 115,5 om man räknar om det.

För uppflyttning 155-220 poäng

 

Ängelholm 2009-10-18
Arbetsprov klass 2
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 4 0 0 Gick ur
T-vägskorsning 3 9 27 Gick upp vid sidan
Grindar 3 0 0 Gick ur
Bro 2 0 0 Gick ur
Tunnel 2 10 20  
Språngmarch 4 9 36 Startar lite sent
Platsläggning 3 8 24 Två dubbel kommandon
helhetsintryck 1 8 8  
Summa 22   115  

För uppflyttning 155-220 poäng


 

Ängelholm 2009-08-30
Arbertprovet klass 1
Domare: Sune Åkesson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 9 27 Gick upp på sidan.
T-vägskorsning 2 9 18  
Grind 3 10 30  
Dubbel last 2 0 0 Avbryter
Utan last 1 8 8  
helhetsintryck 1 7 7  
Summa 12   90  

För uppflyttning 85-120 poängFilmen från Akiras uppkörning Ängelholm 2009-08-30


Karskoga 7Juni
Arbertprovet klass 1
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 0 0 Lämnar banan
T-vägskorsning 2 0 0 Lämnar banan
Grind 3 10 30  
Dubbel last 2 0 0 bröt, 2 stopp
Utan last 1 9 9 Tränger
helhetsintryck 1 6 6 Dålig kontakt
Summa 12   45  

För uppflyttning 85-120 poäng

 

2009-04-05
Allmändraget i Lindome
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1. Selning 1 10 10  
2. Slalom 3 5 15  
3 T-vägs korsning 2 5 10  
4. Stanna/ruta 3 9 27  
5. Skrammel/störning 1 10 10  
6 Helhetsintryck 1 6 6  
Summa 11   78  
 
För uppflyttning min 80 poäng -110 poäng

 

2009-04-05
Arbetsprovet, Lindome
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 0 0  
T-vägskorsning 2 0 0  
Grind 3 10 30  
Dubbel last 2 0 0  
Utan last 1 5 5  
helhetsintryck 1 5 5  
Summa 12   40  

För uppflyttning 85-120 poäng

 

 

2008-05-24
Arbetsprovet, Karlskoga
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 0 0  
T-vägskorsning 2 0 0  
Grind 3 8 24  
Dubbel last 2 0 0  
Utan last 1 0 0  
helhetsintryck 1 5 0  
Summa 12   29  
 

För uppflyttning 85-120 poäng

 

2008-04-12
Allmändraget i Lindome
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1. Selning 1 10 10  
2. Slalom 3 0 0  
3 T-vägs korsning 2 8 16  
4. Stanna 3 0 0  
5. Skrammel/störning 1 10 10  
6 Helhetsintryck 1 8 8  
Summa 11   44  
 
För uppflyttning min 80 poäng -110 poäng