..:Info:. .:Stamtavla:. .:MH:. .:Utställning:. .:Lydnad:. .:Drag:. .:Viltspår:.  .:Rallylydnad:.  .:Bilder:..

 

Den 5e November 2005 var vi på Forshaga BK och Mental beskrev Akira
tillsammans med några av hennes syskon. Mental beskrivare var Peter Lind.

1a. KONTAKT - hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök.

1

Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan.

2

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.

3

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

4

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan gnälla och hoppa.

5

 

1b. KONTAKT - samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. 1
Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. 2
Följer med hela sträckan, neutral. 3
Följer med villigt. Engagerar sig. 4
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller. 5

 

1c. KONTAKT - hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. 1
Undviker drar sig undan, söker stöd hos föraren. 2
Accepterar. Är neutral. 3
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. 4
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot tesetledaren. 5

 

2a. LEK 1 - leklust
Leker ej. 1
Leker ej men visar intresse. 2
Leker-startar långsamt men blir aktiv. 3
Leker aktivt, startar snabbt. 4
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 5

 

2b. LEK 1 - gripande
Griper ej. 1
Griper ej, nosar på föremålet. 2
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 3
Griper direkt med hela munnen. 4
Griper direkt, hugger föremålet. 5

 

2c. LEK 1 - dragkamp
Biter ej. 1
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. 2
Biter-drar emot, släpper, tar om. 3
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. 4
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. 5

 

3a. JAKT - förföljande
Startar ej. 1
                         Startar men avbryter 2
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 3
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. 4
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 5

 

3a. JAKT - förföljande (andra gången)
Startar ej. 1
                         Startar men avbryter 2
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 3
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. 4
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 5

 

3b. JAKT - gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram. 1
Griper ej, nosar på föremålet. 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 3
Griper direkt, släpper. 4
Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek. 5

 

3b. JAKT - gripande (andra gången)
Nonchalerar bytet/springer ej fram. 1
Griper ej, nosar på föremålet. 2
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 3
Griper direkt, släpper. 4
Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek. 5

 

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. 1
Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. 2
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 3
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. 4
Är orolig, växlar snabbt aktiviteter. 5

 

5a. AVSTÅNDSLEK - intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. 1
Kontroll, avbrott förekommer. 2
Intresserad, följer figuranten utan avbrott. 3
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 4
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. 5

 

5b. AVSTÅNDSLEK - hot-aggressivitet
Inga skall eller morrningar. 1
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. 2
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. 3
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. 4
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del. 5

5c. AVSTÅNDSLEK - nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. 1
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. 2
Går fram till den dolda men talande figuranten. 3
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. 4
Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 5

 

5d. AVSTÅNDSLEK - leklust
Visar inget intresse. 1
Leker ej men visar intresse. 2
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. 3
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. 4
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. 5

 

5e. AVSTÅNDSLEK - samarbete
Visar inget intresse. 1
Blir aktiv men avbryter. 2
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 3
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. 4
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. 5

 

6a. ÖVERRASKNING - rädsla
Stannar, kort stopp. 1
Hukar sig och stannar. 2
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3
Flyr högst 5 meter. 4
Flyr mer än 5 meter. 5

 

6b. ÖVERRASKNING - hot-aggresivitet
Visar inga hotbeteenden. 1
Visar enstaka hotbeteenden. 2
Visar flera hotbeteenden under längre tid. 3
Visar flera hotbeteenden och någon attack. 4
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 5

 

6c. ÖVERRASKNING - nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram. 1
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. 2
Går fram till overallen när föraren står brevid. 3
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 4
Går fram till overallen utan hjälp. 5

 

6d. ÖVERRASKNING - kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. 2
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. 3
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager, utan minskad intensitet mellan tillfällena. 4
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 5

 

6e. ÖVERRASKNING - kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. 1
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. 2
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. 3
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. 4
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. 5

 

7a. LJUDKÄNSLIGHET - rädsla
Stannar. Kort stopp. 1
Hukar sig och stannar. 2
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 3
Flyr högst 5 meter. 4
Flyr mer än 5 meter. 5

 

7b. LJUDKÄNSLIGHET - nyfikenhet
Går inte fram. 1
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. 2
Går fram till skramlet när föraren står brevid. 3
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. 4
Går fram till skramlet utan hjälp. 5

 

7c. LJUDKÄNSLIGHET - kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 1
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. 2
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. 3
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager, utan minskad intensitet mellan tillfällena. 4
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 5

 

7d. LJUDKÄNSLIGHET - kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. 1
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle. 2
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. 3
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. 4
Biter i/lek med skramlet vid två eller flera passager. 5

 

8a. SPÖKEN - hot-aggresivitet
Visar inga hotbeteenden. 1
Visar enstaka hotbeteenden. 2
Visar flera hotbeteenden under längre tid. 3
Visar flera hotbeteenden och någon attack. 4
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 5

 

8b. SPÖKEN - kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. 1
Tittar till mot spökena då och då. 2
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. 3
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. 4
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. 5

 

8c. SPÖKEN - rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. 1
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering 2
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 3
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 4
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. 5

 

8d. SPÖKEN - nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. 1
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. 2
Går fram till spöket när föraren står brevid. 3
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. 4
Går fram till spöket utan hjälp. 5

 

8e. SPÖKEN - kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. 1
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. 2
Besvarar kontakt när figurant bjuder. 3
Tar kontakt själv. Balanserad. 4
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. 5

 

9a. LEK 2 - leklust
Leker ej. 1
Leker ej men visar intresse. 2
Leker-startar långsamt men blir aktiv. 3
Leker aktivt, startar snabbt. 4
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 5

 

9b. LEK 2 - gripande
Griper ej. 1
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. 2
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 3
Griper direkt med hela munnen. 4
Griper direkt, hugger föremålet. 5

 

10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd. 1
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. 2
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. 3
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till aktivitet/passivitet. 4
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. 5

Vi är mycket nöjda med resultatet som visar att Akira är en stabilt normal berner i psyket.