Reg nr: S11021/2008 
Har flyttat till familjen Johansson i Kallinge.
Lovis som hon kallas var den tyngsta, men även den vildaste i kullen. hon kommer garanterat hålla sina nya ägare sysselsatta ett bra tag framöver.
Lovis har en egen hemsida tillsammans med sina flockkompisar på Ellebäckens kennel 
 http://ellebacken.webs.com/


Lovis och "lillasyster" Ambra Oktober 2010


Lovis och Tyzon oktober 2010


Lovis och Matte Maria har varit på inoff i Nybro söndagen den 16e Maj, där placerade dom sig som: 1:2 Hp Btkl 2:a bland 18 berner som var anmälda.

utlåtandet lyder: 2 1/2 årig tik med feminint huvud och uttryck.Välansatta öron,välanlagd skuldra och överarm.
Bra hals.Bra djup och bröstkorg.Bra längd på rygg och länd.Välvinkladt bakställ.Bra päls och tecken.Trevligt temperament.

 

Torsdagen den 13 maj var Lovis och matte på inoff där resultatet blev:
1:2 Hp öppenklass
En feminin söt tik, som visar sig lycklig,glad och sprallig.Vilket förstör hennes chanser att se perfekt ut.
Skulle föredra lite mera utvecklad front.Utmärkt kropp,bra vinklar,utmärkt päls.Tack vare sin glädje får hon Hp.

 


Härlig huvudbild på Lovis 9 Augusti 2009


Lovis uppställd framför fotografen, hemma efter utställningen i Ronneby


Lovis med sin mamma Sweety efter utställningen i Ronneby


Ronneby 2009-08-09 Internationell
Unghundsklass 1.3 HP
Domare: Helge Lie
20 månaders tik, Bra typ och storlek, bra huvud form,
Bra ögon och öron, korrekta tänder och bett. Fint uttryck och könsprägel.
Bra hals och överlinje. Fina kropps proportioner, Bra kropp.
Tillräckliga (ben?) Bra bakbensvinklar, Bra tassar, Rör sig bra från sidan. En aning lös i fronten.


Lovis efter det officiella utställnings debuten i Ronneby.

 


Bild på Lovis som varit på Inoff utställning
feminin tik med bra huvud och hals, bra förbröst och bröstkorg,
bra rygglinje,välvinklad fram och bak,något lösa armbågar,något höga frambensrörelser
1.2 Hp Älmhult
Domare: Johan Hjertberg

 


Lovis genomförde lördagen den 9e maj Mentalbeskrivning:
Nedanför är resultatet, på vissa av momentet står det bild, där kan ni klicka för att få upp bild från momentet.
samtliga bilder är tagna av Carina Nilsson.

 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT
     Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. [bild]
 

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b.KONTAKT
     Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mo föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.
 

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c.KONTAKT
     Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.
[bild]

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a.LEK 1
     Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.
 

Leker - startar långsamt men blir aktiv. [bild]

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b.LEK 1
     Gripande

Griper ej.

Griper ej. nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c.LEK 1
     Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
 

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a.JAKT  (1:a ggn)
     Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.
 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. [bild]

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet  
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.
 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. 

3a.JAKT  (2:a ggn)
     Förföljande

Startar ej. [bild]

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.
 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. [bild]

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar.
 

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a.AVST.LEK
     Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll. avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. [bild]

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.AVST.LEK
     Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
 

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.AVST.LEK
     Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
 

Går fram när figuranten der sig tillkänna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. [bild]

5d.AVST.LEK
     Leklust

Visar inget intresse. 

Leker ej men visar intresse.
 

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e.AVST.LEK
     Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. [bild]
 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a.ÖVERASKN.
     Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar. [bild]

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.
 

Flyr mer än 5 meter.

6b.ÖVERASKN.
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Visar flera hotbeteenden under längre tid. [bild]

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.ÖVERASKN.
     Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. 

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
 

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för overallen.
 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
 

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. [bild]

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.
 

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a.SPÖKEN
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. [bild]
 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b.SPÖKEN
     Kontroll

Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittat till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
 

8c.SPÖKEN
     Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. [bild]

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d.SPÖKEN
     Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
 

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. [bild]

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e.SPÖKEN
     Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 

Tar kontakt själv. Balanserad.
[bild]

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.LEK 2
     Leklust

Lekr ej.

Leker ej men visar intresse.
 

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b.LEK 2
     Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10.SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. [bild]

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
 

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.


 


Toma (Durazell) Nilla (Diamantha) Lovis (Dahlia) och mamma Sweety på Valpträff 1 Maj 2009


Lovis i full fart 1 Maj 2009


Lovis och Mamma Sweety på valpträff 1 Maj 2009


Oktober 2008


Lovis hemma i trädgården September 2008


Juli 2008


5 månader gamal


Valp träff 1 Maj


April


April


23 Mars


Mars

 


Mars


 

  
19 februari


Film på Lovis 8 veckor, samma dag som leverans dagen.


8 Veckor

  
7 veckor

  
6 Veckor


5 Veckor


4 Veckor


16 dagar


1 vecka


Nyfödd